تماس با شهرداری هیدج

  • تلفن | ۹ - ۳۵۷۵۲۷۲۷ - ۰۲۴
  • فکس | ۳۵۷۵۲۷۲۷ - ۰۲۴
  • ایمیل | info@hidaj.ir
  • کدپستی | ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
  • آدرس | استان زنجان، شهرستان ابهر، شهر هیدج، میدان شهرداری، شهرداری هیدج

مکاتبه با شهرداری