قوانین و ضوابط شهری

ساختمان سازی

مالیات

عوارض

صدور مجوز

سخن شهردار

توسعه، پیشرفت و حرکت به سمت کمال جامعه، امری است که نیازمند همکاری و مشارکت تمام ارکان جامعه، از مسئولین تا گروه‌های مختلف اجتماعی می‌باشد. ما همگی می‌دانیم که انتظارات و خواسته‌های شهروندان از مدیریت شهری بسیار زیاد، نامحدود و فراتر از توان و منابع موجود است. بنابراین، برنامه‌ریزی، شناخت و تحلیل جامعی از وضعیت اقتصاد شهری، فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و در نهایت اولویت‌بندی برنامه‌های قابل اجرا، تنها راه منطقی و معقولی است که برای دستیابی به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • نمایه شهردار هیدج
  • ارتباط مستقیم با شهردار
سامانه ای مطمئن و سریع برای انتقال مشکلات شهروندان

آموزش‌های شهروندی

همه برای پیشرفت هیدج تلاش می‌کنیم

اخبار