میدان پیامبر اعظم

22می
تملک دو باب مغازه حاشیه میدان پیامبر اعظم (ص) هیدج
خبر خوش شهردار هیدج به شهروندان؛

تملک دو باب مغازه حاشیه میدان پیامبر اعظم (ص) هیدج

شهردار هیدج از تملک دو باب مغازه حاشیه میدان پیامبر اعظم (ص) که یکی از مهم‌ترین موانع بازگشایی میدان در خیابان اصلی بود خبر داد.