"مزایدات و مناقصات"

فراخوان پیمانکار جهت احداث و تجهیز سیستم تصفیه آب و فاضلاب مجموعه لاله هیدج

شهرداری هیدج در نظر دارد نسبت به احداث، تجهیز و راه‌اندازی سیستم تصفیه آب‌وفاضلاب مجموعه خدماتی– تفریحی لاله اقدام نماید. از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط و فعال در این زمینه دعوت به همکاری به عمل می‌آید جهت بازدید از محل اجرای طرح و کسب اطلاعات... 

فراخوان جهت طراحی و جانمائی طرحهای خدماتی مجموعه لاله هیدج

شهرداری هیدج در نظر دارد نسبت به طراحی و جانمائی طرح‌های خدماتی، گردشگری در مجموعه‌ی خدماتی-تفریحی لاله، واقع در کیلومتر ۷۰ آزادراه زنجان-قزوین طبق کروکی ذیل اقدام نماید. لذا علاقمندان می‌توانند طرح‌های خود را در این خصوص از طریق آدرس ایمیل info@hidaj.ir... 

مزایده هشت قطعه زمین مسکونی (نوبت اول)

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره ۹۳ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ شورای محترم هشت قطعه زمین مسکونی خود را به شرح ذیل ازطریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید: نوع قرارداد فروش ۵۰ درصد نقدی مابقی طی یک فقره چک بمدت ۶ ماه نوع تضمین وجه نقد,اوراق... 

فراخوان سرمایه گذاری جهت مشارکت در پروژه بسته بندی آب شرب (نوبت اول)

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره ۹۲ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ شورای محترم اسلامی و همچنین مطابق با بند الف-۲ ماده ۹ شیوه نامه امورسرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها نسبت به جذب سرمایه گذار در خصوص بسته بندی آب شرب به شرح ذیل اقدام نماید: نوع قرارداد مشارکتی نوع... 

فراخوان سرمایه گذاری در خصوص ساخت واحدهای مسکونی (نوبت اول)

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره ۴۶ مورخ ۱۶/۰۲/۹۳ شورای محترم اسلامی و همچنین مطابق با بند الف-۲ ماده ۹ شیوه نامه امورسرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها نسبت به جذب سرمایه گذار در خصوص ساخت واحدهای مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید: نوع... 

آخرین اخبار