"مزایدات و مناقصات"

آگهی مناقصه‌ی عمومی برون‌سپاری حجمی خدمات شهرداری هیدج – نوبت اول

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ٢٢٤ مورخ ١٣٩٥/١١/١٧ شورای اسلامی شهر هیدج انجام پروژه با اطلاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. ١- موضوع: اجرای عملیات... 

آگهی مزایده: فروش یک منزل مسکونی واقع در خیابان آزادگان

شهرداری هیدج در نظر دارد یک دستگاه ساختمان مسکونی خود را واقع در خیابان آزادگان از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد املاک شهرداری هیدج مراجعه فرموده یا با شماره تلفن ۳۵۷۵۲۷۲۷ داخلی ۱۰۶... 

آگهی مناقصه عمومی: انجام امور خدمات شهری شهرداری هیدج در سال ۱۳۹۵

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴  شورای اسلامی شهر هیدج انجام پروژه با اطلاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. ۱-    موضوع: انجام امور... 

آخرین اخبار