آگهی مزایده نوبت سوم فروش زمین تجاری ورودی شهر

مزایده نوبت دوم: فروش یک قطعه زمین مسکونی در خیابان آزادگان

آگهی مزایده نوبت اول: فروش یک قطعه زمین مسکونی در خیابان شمس تبریزی

آگهی مناقصه برون سپاری واحدهای شهرداری – نوبت سوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم: برون سپاری حجمی واحدی شهرداری هیدج

آگهی مناقصه عمومی برون سپاری حجمی واحدی شهرداری هیدج

کد خبر: 546 | تاریخ انتشار: ۷:۳۹:۲۱ - پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر | چاپ این مطلب چاپ این مطلب |

آگهی مناقصه‌ی عمومی برون‌سپاری حجمی خدمات شهرداری هیدج – نوبت اول

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ٢٢٤ مورخ ١٣٩٥/١١/١٧ شورای اسلامی شهر هیدج انجام پروژه با اطلاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.

١- موضوع: اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع‌آوری و حمل زباله،نظافت جوی‌ها،شستشوی جوی‌ها ونگهداری فضای سبزوباغبانی وتامین نیروی واحد موتوری و نگهبانی و عمرانی و امورات مرتبط با خدمات شهری در حوزه شهرداری هیدج.

٢- برآوردکل اولیه با احتساب ارزش افزوده: ١٩,١٢٦,۰۰۰,۰۰۰ ريال با احتساب ارزش افزوده برای ١١ ماه

٣- صلاحیت مورد نیاز: مناقصه گران مي بايست تواماً داراي کلیه صلاحیتهای امور حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی و اداری و امور تاسیسات از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

٤- تضمين شركت در مناقصه: ١,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

٥- نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از صورت مندرج در آئین نامه تضمین معاملات دولتی که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است ارائه شود.

٦- شماره تلفن تماس: ۰٢٤٣٥٧٥٢٧٢٧

٧- مهلت تحویل اسناد به حراست شهرداری هیدج حداکثر تا ساعت ١٤:١٥ مورخ ٢٩/۰١/١٣٩٦

٨- شهرداری در رد یا قبول کل یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

٩- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

١۰- زمان و مکان گشایش پیشنهادات : ساعت ١٤:٣۰ مورخ ١٣٩٦/۰١/٣۰ شهرداری هیدج.

١١- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

١٢- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

علی اکبر ملک محمدی
شهردار هیدج

l3
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین اخبار