درباره هیدج

شهر هیدج در استان زنجان در بخش مركزی شهرستان ابهر در ۷۵ كیلومتری شرق زنجان در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۷دقیقه در دشت وسیع زنجان- ابهر با روند شمال غربی جنوب شرقی بین ارتفاعات طارم از شمال شرقی كوههای سلطانیه از جنوب و جنوب غرب كه عارضه سطح الا رض خاص قابل توجهی در آن وجود ندارد واقع شده واز گذشته از كانونهای مهم جمعیتی استان بوده ، از نظر تاریخ جوان است مورخ نامی مغول حمدا … مستوفی كه در نیمه اول قرن هشتم كتب تاریخی خود را تالیف كرده است با همه ی احاطه و اشرافی كه به منطقه داشته اسمی از هیدج نبرده است . در خصوص وجه تسمیه ی شهر هیدج اینگونه گفته شده كه در اصل هودج بوده و در اثر استعمال عامیانه « واو» به « یاء » تبدیل شده است در كتاب تاریخ زنجان موسوی آمده است كه یكی از خوانین كه آثار سنگ قبرش در این شهر موجود است قبل از آبادی آنجا با كجاوه ی زرّین [ هودج] در حال حركت از این محل بوده است كه كسالتی به خاتون عارض می شود به ناچار از هودج نزول كرده ، خیمه و خرگاهی می زنند تا بلكه كسالت بر طرف و عارضه بهبودی یابد ، ولی نو عروس ، جهان خانم در این محل – كه بین اهالی هیدج به حی مردان معروف است – فوت می نماید . واز آن روی اینجا به هودج معروف وبعد ها به هیدج تغییر می یابد.

مرحوم حكیم هیدجی در دیوان خود به طرز بدیعی از زادگاهش یاد می كند

مرا جایگه صفحه ی هیدج است          كه بر نو عروس جهان هودج است

این شهر دارای حوزه ی علمّیه ی دینی است كه قدمت بنای آن به بیش از یك ونیم قرن می رسد و در دوران فعالیت خود منشا خیر و بركت فراوان بوده و مردان فاضل و ادبای فر هیخته ای را در دامان خود پرورده است كه از جمله ی آنان می توان به مرحوم حكیم هیدجی ، مرحوم ملا غلامرضا اصولی ، مرحوم ملا نظر علی هیدجی ، مرحوم حاج ملا محمد حسین فخیمی (معروف به حاج آخوند) مرحوم حاج شیخ عبدالرحمان محمدی ،مرحوم حاج شیخ فضایل فاضلی و … اشاره كرد.

و سابقه شهری آن به سالهای دهه۴۰ برمی گردد این شهر در بین شانزده شهر استان رتبه پنجم جمعیتی بعد از مراكز شهرستانهای زنجان،ابهر ، خرمدره وقیدار(خدابنده)در رتبه چهارم به لحاظ محدوده خدماتی

و قانونی و بزرگتراز قیدار (خدابنده) می باشد. در سالهای دهه ای ۶۰-۷۰جمعیت آن از خدابنده نیز بیشتر بوده است متاسفانه در سه دهه اخیر به دلیل تغییرات سیاسی اداری در منطقه و عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف ا قتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وعمرانی این شهر و توجه خاص به شهرهای دیگر ، هیدج رونق وجایگاه خودش را به تدریج از دست داد.

جمعیت هیدج درسال ۱۳۴۵ درحدود (۴۷۰۰نفر )در سال ۱۳۵۵(۶۲۱۲نفر ) درسال۱۳۶۵ (۹۱۰۷نفر ) در سال ۱۳۷۵(۱۰۷۲۷نفر) بوده است و نسبت جمعیت شهری هیدج نسبت به شهرستان به ترتیب ۱۵درصد ، ۱۰ درصد ، ۹در صد بوده است كه یك سیر نزولی داشته است.

مساحت این شهر در حدود۵كیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۰۰متر می باشد . به دلیل وجود شیبب و كوههای شمالی و جنوبی این شهر دارای منابع آب غنی و رودخانه های متعددی می باشد وبه دلیل وجود منابع آب سطحی و زیر زمینی فعالیت های كشاورزی رونق زیادی دارد و به لحاظ آب هوایی جزءاقلیم خیلی سرد .معتدل می باشد.

این شهر به لحاظ تقسیمات سیاسی اداری در دهه های گذشته دچار تحولاتی گردیده ، به طوری كه از سال۱۳۵۷جزء شهرستان ابهر بوده و با تغییراتی كه در سال۱۳۷۶در تقسیمات سیاسی اداری شهرستان رخ دادخرمدره از ابهر منتزع و با الحاق شهر هیدج و روستا ههای همجوار شهرستان جدیدی بدون لحاظ كردن ویزگی های طبیعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شكل گرفت بار دیگر در سال ۱۳۷۸ این شهر از شهرستان خرمدره منتزع وبه شهرستان ابهر الحاق گردید.

بابه وجود آمدناین تغییر و تحولات در تقسیمات سیاسی اداری منطقه و تغییر مرزها و رقابت بین شهرهای منطقه بویژه مراكز این دو شهرستان ، هیدج به دلیل شرایط ذكر شده دچار دستخوش تغییرات و مشكلات و عقب ماندگی هایی در خصوص زیر ساخت های اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی گردید. به طوری كه شهر هیدج از قدیم الایام به عنوان مركز تجاری و خدماتی و فرهنگی منطقه عمل می نمود و حوزه نفوذ آن نه تنها شهرها و روستا ههای همجوار بلكه مناطق خدابنده ، سلطانیه و طارم را نیز شا مل می شد.


آخرین اخبار