سه شنبه ۳۰ام بهمن ۱۳۹۷ - Tuesday 19th February 2019

رئیس شورای اسلامی شهر هیدج: توسعه پایدار با شفافیت و اطلاع رسانی شکل می گیردآبان ۲۳, ۱۳۹۷

کد خبر: 1260 | تاریخ انتشار: ۸:۵۰:۰۴ - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | بدون نظر

رئیس شورای اسلامی شهر هیدج: توسعه پایدار با شفافیت و اطلاع رسانی شکل می گیرد

به گزارش عزت ا…مظفری مدیردفترخبری ازادمطبوعات ابهروخرم دره ،قربانعلی نقیلورئیس شورای اسلامی شهرهیدج طی مصاحبه ای به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره نمودوگفت نهضت خدمت رسانی به مردم یک مبارزه بزرگ وسنگین است وماخدمت گزاران مردم بایدبراساس منویات مقام معظم رهبری خدمت گزارصادق وشفاف برای مردم باشیم….ایشان بابیان اینکه مردم شهرهیدج مردمی فرهنگ دوست وقدرشناس هستندخاطرنشان نمودشهرداری وشورای شهرهیدج باتعامل وهمدلی برای خدمت به مردم هیدج شبانه روزتلاش مضاعف خواهدکردخاطرنشان نمودخدمت به مردم یکی ازوظیفه های اصلی مادرشورای شهرمی باشد…قربانعلی نقیلودرادامه به برخی مشکلات شهری هم گریزی زدوافزودانتظارداشته وداریم مسئولین استانی وشهرستانی برای اجرای پروژه های شهرهیدج کمک یارما..درشهرداری وشورای شهرباشند…این مسئول محلی به همکاری اهالی رسانه وخبرهم گریزی زدوگفت توسعه پایدارباشفافیت واطلاع رسانی شکل خواهدگرفت واعتقاد…داریم بایدهمکاری باخبرنگاران دراولویت کاری همگان قراربگیرد..نقیلواضافه کرداطلاع رسانی شفاف وصادقانه می توانددربین شهروندان نشاط وامیدایجادکندوتلاش خواهیم کردعملکردخودمان رادراختیارخبرنگاران وتنهاروزنامه ی شهرستان ندای ابهرقراردهیم…وی باتقدیراز…خدمات وزحمات ارزشمنددکترامیدی شهردارهیدج گفت امیدواریم باکاروتلاش رضایت مندی خوبی رادربین شهروندان عزیزو…ولایت مدارهیدج ایجادنمائیم.

l3
l1
l3
l1
l3

اطلاعات تماس

ایران – استان زنجان ، هیدج بلوار امام خمینی ، میدان شهرداری ، ساختمان شهرداری هیدج
کد پستی :
۴۵۷۳۱۳۷۵۷۱

شماره تماس با تلفنخانه:
۳۵۷۵۲۷۲۷ – ۰۲۴

فکس :
۳۵۷۵۲۷۲۷ – ۰۲۴

سامانه پیام کوتاه :
۱
پست الکترونیکی :
info@hidaj.ir